Mappost ir darba uzdevumu vadības rīks internetā, kas palīdz uzņēmumam ekonomēt darbinieku laiku un pārliecināties par uzdevumu izpildi tiešsaistē, saņemot operatīvo informāciju no mobilajām iekārtām

Darbu plānošana

Veidojiet darba uzdevumus un norīkojiet darbiniekus darbiem noteiktās vietās

Darbu kontrole

Redziet darbu aktuālos statusus un darbinieku atrašanās vietu

Optimāli maršruti

Iegūstiet optimālu klientu apkalpošanas secību! Sadaliet pasūtījumus un piešķiriet tos darbiniekiem.

Ieguvumi: pārskatāma darbu izpildes gaita, darba laika ekonomija un klientu apkalpošanas kvalitātes uzlabošana

Mappost var ērti veidot un rediģēt centrālo datu bāzi. Iespēja tai piekļūt no mobilā telefona aplikācijas ļauj tiešsaistē sekot visām izmaiņām datos, tos rediģēt un redzēt lietotāju atrašanās vietu.

Veidojiet un definējiet darbus, kā arī piešķiriet tos Mappost lietotājiem tiešsaistē. Plānotie darbi un informācija par to izpildi ir pieejama nekavējoties. Veidojiet atskaites un apskatiet lietotāju veikto maršrutu darbu izpildes laikā.

Ļaujiet Mappost sakārtot plānotos darbus pareizā secībā un piešķirt tos lietotājiem, ņemot vērā katra klienta laika logus, to pieprasījumu un citus ievadītos ierobežojumus.

Sazinieties ar mums, lai saņemtu papildus informāciju vai norunātu prezentāciju!